De geodesiefactulteit van de Universiteit van Siberië speelt een vooraanstaande rol in het ontwikkelen van informatietechnologie voor de cartografie, landmeetkunde en kadastrale toepassingen.

De geodesiefaculteit stelde bepaalde eisen aan hun vergaderruimte. De belangrijkste waren: design en functionaliteit.

Polymedia is onze DIS-partner voor Rusland, en hun vestiging in Novosibirsk bood de klant een oplossing op basis van het hoogwaardige DCS 6000-conferentiesysteem.

Het DCS 6000-systeem dat Polymedia leverde, bestond uit 52 DC 6990P deelnemer- en voorzittertoestellen, 52 hoogwaardige GM 6622-richtmicrofoons en de SW 6000-software voor stemmingen, registratie en resultatenweergave. Deze DIS-systemen sloten naadloos aan op de bestaande videoconferentievoorzieningen en weergaveapparatuur.