Extra beveiligde rechtszaal in de gevangenis van Stadelheim installeert DIS DCS 6000

In september 2016 werd een nieuwe, extra beveiligde rechtszaal in gebruik genomen in de gevangenis van Stadelheim in München — één van de grootste in Duitsland. De rechtszaal biedt plaats aan 250 personen en kan desgewenst worden verdeeld in twee kleinere rechtszalen. Een specifiek voordeel van de nieuwe zaal is dat verdachten niet langer vanuit hun cel dwars door München hoeven te worden vervoerd naar de centrale rechtbank, maar via een beveiligde ondergrondse tunnel naar de rechtbank kunnen worden gebracht, zonder ooit buiten te komen.

Klantbehoefte

Deze extra beveiligde rechtszaal is één van slechts twee van dergelijke rechtszalen in heel Duitsland. Er worden belangrijke rechtszaken gevoerd, zoals tegen internationale terroristen, tegen kopstukken van de georganiseerde misdaad of in zaken waar de staatsveiligheid in het geding is. Dergelijke processen trekken doorgaans veel aandacht van de media. Het is dus belangrijk dat de verklaringen van alle deelnemers aan de rechtszaak in hoge kwaliteit en met een duidelijke verstaanbaarheid worden geregistreerd.

Oplossing

De AV-specialist MEDIA-tek uit Bodenkirchen, een plaatsje ten noordoosten van München, kreeg opdracht om het audiovisuele deel van de installaties in de nieuwe rechtszaal te realiseren. Directeur Thomas Klug van MEDIA-tek maakte een geavanceerd ontwerp voor de geluidsversterking met hulp van verschillende fabrikanten van AV-apparatuur, waarbij de spraakverstaanbaarheid voorop stond.

Naar aanleiding van dit ontwerp werden alle plaatsen in de rechtszaal uitgerust met DCS 6000 digitale tolk- en conferentie-units, die geschikt zijn om simultaanvertalingen te leveren in vier verschillende talen tegelijk. De voertaal in de rechtszaal is altijd Duits, en dus wordt het geluidssignaal van verdachten die een andere taal spreken eerst naar een tolk gestuurd voor simultaanvertaling naar het Duits, waarna dit via de geluidsinstallatie wordt versterkt. Het conferentiesysteem volgt de vaste procedureregels die gelden in de rechtszaal — zo krijgen rechters bijvoorbeeld altijd prioriteit over andere aanwezigen, en weet het systeem wie er wie mag interrumperen, wie eerst het woord moet vragen, enzovoort.

Het aantal plaatsen voor verdachten, advocaten en/of medeaanklagers kan per rechtszaak enorm verschillen, en het conferentiesysteem in de rechtszaal moet dan ook geschikt zijn om de configuratie snel hierop aan te passen. In totaal maken 100 hardwarematige conferentie-units deel uit van de installatie in Stadelheim, sommige daarvan staan los op tafel, andere zijn meer permanent ingebouwd in het meubilair. Het kanaal van de gerechtstolken is altijd op elke plaats beschikbaar, en kan zo nodig zelfs via infraroodverbindingen naar aanvullende mobiele draadloze ontvangers worden gestuurd.

Het audioconferentiesysteem is volledig geïntegreerd in het videoconferentiesysteem van de rechtbank, en vereist geen aanvullende microfoons of luidsprekers. Degene die spreekt is altijd in beeld van één van de zeven aanwezige camera’s en is op een groot scherm te volgen; dit ontwerp maakt het bovendien mogelijk dat mensen die relevante verklaringen willen afleggen dit via videoconferencing doen, zelfs als ze zich ergens anders bevinden. Wie om juridische redenen onherkenbaar moet zijn of anoniem wil blijven, kan vanuit een aparte videoruimte aan de rechtsgang deelnemen. Een computer bewerkt het beeld en het geluid van deze ruimte voordat het naar de rechtszaal wordt doorgezonden, zodat getuigen onherkenbaar blijven. Alle technische functies zijn te bedienen via een speciaal geprogrammeerde Crestron-besturing, en het hele conferentiesysteem wordt voor elk proces via een aparte computer opnieuw geconfigureerd en bediend door speciaal daartoe opgeleid rechtbankpersoneel.

Resultaat

DCS 6000 heeft bewezen een buitengewoon flexibel conferentiesysteem te zijn voor de extra beveiligde rechtszaal in Stadelheim, en is makkelijk op elke omstandigheid aan te passen. Het systeem is betrouwbaar, en voldoet aan alle specificaties die het hof in München had gesteld wat betreft te hanteren juridische en technische procedures. Bovendien is het systeem makkelijk schaalbaar en moeiteloos uit te breiden voor grootschalige rechtszaken met meerdere aanklagers en verdachten. Er zijn zelfs speciale luidsprekers ontwikkeld en in de stoelen geplaatst op de belangrijkste plaatsen van de rechtszaal, om het geluid van alle deelnemers aan de procedure, inclusief dat van de eigen conferentie-unit, goed en duidelijk weer te geven voor een optimale verstaanbaarheid van alle gesproken verklaringen in de rechtbank.

Vergelijkbare praktijkvoorbeelden

Gerelateerde oplossingsvoorbeelden