Vandaag de dag zijn audio- en videoconferentiesystemen niet langer nice-to-have maar uitgegroeid tot een essentiële manier van communiceren binnen bedrijven. Gebruikt uw organisatie deze technologie om wereldwijd te communiceren met klanten en collega’s? Neem dan geen genoegen met ondermaats geluid!

Gedurende 90 jaar hebben wij veel kennis opgedaan over goede geluidskwaliteit. Een deel van deze kennis willen wij graag de komende 4 weken met u delen onder de titel: Basiskennis geluidsinstallaties.

In dit artikel behandelen we “Componenten van geluidsinstallaties“. De volgende een aanvullende delen in deze reeks zijn: Terminologie, Aansluitingen en netwerken & ten slotte Akoestiek en verstaanbaarheid.

Videoconferenties zijn een essentieel bedrijfsmiddel om over de hele wereld in contact te blijven met uw collega's en klanten. Productief samenwerken en vergaderen is echter alleen mogelijk wanneer alle deelnemers goed zijn te verstaan en iedereen altijd goed is te horen. Een juiste keuze en plaatsing van de luidsprekers heeft hierbij grote invloed op de uiteindelijke ervaring.

Plafondluidsprekers in vergaderruimten zijn vaak lukraak gemonteerd, op plaatsen waar er nog ruimte was tussen de lampen en de airco- en sprinklerinstallaties. Soms zitten er maar een paar luidsprekers in het midden boven een hele lange vergadertafel. Dan is het geen wonder dat mensen aan beide uiteinden van de tafel klagen dat de gesprekspartners slecht zijn te horen.

Een geluidsinstallatie is een samenstelling van componenten voor registratie en versterking van geluid in een bepaalde ruimte, overdracht ervan naar een andere locatie (audio- of video­conferen­ties, online-streaming) of om opnamen te maken voor later gebruik. De meest eenvoudige installatie bestaat uit twee lege blikjes met een strak touw ertussen, maar er zijn ook systemen die tien­duizenden deelnemers het geluid van honderden sprekers laten horen.

Bij geluidsversterking gaat het om systemen die brongeluiden harder doen klinken en aan een publiek leveren. Bij vergaderingen en conferenties is live-versterking van de menselijke stem het hoofddoel, en wel op zodanige wijze dat elke deelnemer de boodschap van de spreker goed verstaat.

Kleine vergaderruimtes behoeven doorgaans geen geluidsversterking, omdat de deelnemers dicht genoeg bij elkaar zitten. Geluidsversterking wordt pas belangrijk als mensen aan de ene kant van de ruimte degenen aan de andere kant niet goed kunnen horen. Dat kan komen door de grootte van de ruimte of door de vergader­opstelling, maar ook door akoestische omstandig­heden.

We slaan hier de traditionele “wat is geluid”-inleiding over, omdat we dit als bekend ver­onderstellen. Het is wél handig om te weten dat geluid een golfverschijnsel is, waarvan de toonhoogte of frequentie in het aantal trillingen per seconde wordt uitgedrukt, oftewel Hertz. De amplitude van de geluidsgolf bepaalt de geluidssterkte die doorgaans in decibel geluids­drukniveau wordt uitgedrukt (dB SPL).

De meeste geluidsinstallaties bestaan uit vier soorten apparatuur die met elkaar samenwerken: Ingangen, processoren, versterkers en uitgangen. De definities hiervan luiden als volgt.

Input – een apparaat dat audiosignalen levert aan een geluidssysteem. Bij akoestische geluids­bronnen (zoals de stem) is de input meestal een microfoon. Een microfoon is een omvormer die de akoestische energie van de geluidsbron omzet naar een elektrisch signaal. Geluid uit elektronische bron wordt meestal direct via een kabel aange­leverd.

Processor – een apparaat dat ingangen verwerkt. Deze zijn in twee groepen te verdelen: mixers en signaalverwerkers. Een mixer combineert de signalen van minimaal twee tot honderden verschillende ingangen. Een signaalverwerker is een apparaat dat de geluidskwaliteit beïnvloedt. Processoren kun­nen allerlei functies vervullen zoals toonregeling, compressie en het tegengaan van rondzingen. Vaak zijn mixers en signaalverwerkers in één en hetzelfde apparaat geplaatst.

Versterkers – apparaten die het uitgangsvolume verhogen van de geluidsinstallatie. De vermogens­versterker verhoogt de elektrische audiosignalen tot een niveau dat de uitgangen activeert (bijv. luidsprekers of hoofdtelefoons). De complexiteit van versterkers hangt af van het systeemontwerp en varieert van één enkel kanaal tot vele kanalen.

Uitgang – apparaten die het geluidssignaal aan onze oren leveren, zoals luidsprekers, hoofdtelefoons en
in-ear monitors. Net zoals de microfoon is een luidspreker een omvormer, maar deze zet het elektrische signaal van de versterker weer om naar akoestische energie

Naast geluidsversterking kan een geluidsinstallatie ook dienen om andere doelstellingen te realiseren. Welke doelen dat zijn, is makkelijk te herkennen aan de apparatuur die is toegevoegd aan het systeem.

Opnameapparatuur: Een geluidsrecorder kan het geluid opnemen voor later gebruik. Voor evaluatie­doeleinden en verslaglegging neemt men vaak gewoon het gemixte uitgangssignaal van de geluidsinstallatie op. Er zijn echter ook systemen die veel complexer zijn en die elke ingang apart vastleggen om deze later na te kunnen bewerken en opnieuw te mixen (ook wel “post” of postproductie genoemd). Vaak gebeurt dit in com­binatie met video-opnamen.

Teleconferentiesystemen: Dergelijke tweeweg-trans­missiesystemen wisselen geluid uit tussen twee locaties. Dat is mogelijk via een telefoon- of computer­verbinding met conferencingsoftware. Een teleconferen­tie is een interactief live-overleg (in full-duplex) waarbij deelnemers op verschillende plaatsen aan één en dezelfde vergadering deelnemen. Veel bedrijven beschikken over speciale vergaderruimtes voor deze toepassing.

Videoconferentiesystemen: Deze geavan­ceerde vorm van teleconferencing voegt live-videobeelden toe van alle deelnemers en distribueert een combinatie van audio en video naar alle eindgebruikers. Videoconferencing maakt gebruik van een hardware- of softwarecodec om de audio- en videosignalen te synchroniseren en te versturen. De installatie kan permanent aanwezig zijn in een speciale ruimte, als verplaatsbaar systeem zijn opgezet in een multifunctionele ruimte of als software worden uitgevoerd op de laptop of tablet van de gebruiker.

Streaming: Net als teleconferencing is streaming bedoeld voor communicatie over grote afstanden, waarbij er audio – vaak in combinatie met video – over een computernetwerk wordt verstuurd. Bij streaming is er doorgaans sprake van eenwegcommunicatie via het internet, waarbij de informatiestroom door een computer of mobiel apparaat wordt weergegeven. Dit type commu­nicatie van “één naar velen” maakt bepaalde soorten live-evenementen en presen­taties die geen interactieve deelname vereisen, heel makkelijk toegankelijk. Het is goed mogelijk dat bij één en dezelfde bijeenkomst live-geluidsversterking wordt gecombineerd met opnamefaciliteiten, tele­conferencing én streaming. Het belangrijkste voor de AV-operator is te zorgen dat alle toehoorders en deelnemers duidelijk horen en begrijpen waar het over gaat.

Kijk uit naar Deel 2 – Terminologie waarin we in detail diverse veel gebruikte audio termen behandelen.

Shure Incorporated

Shure is al meer dan negentig jaar een van de meest toonaangevende leveranciers van professionele audiotechnologie. Onze producten zijn altijd de eerste keus als audioprestaties een topprioriteit zijn. Shure Incorporated wordt vertegenwoordigd door een wereldwijd netwerk van partners in meer dan tachtig landen, met vestigingen in Europa, het Midden-Oosten en Azië.