NIEUW op de ISE 2020

INTELLIMIX ROOM

Wij presenteren IntelliMix Room, de eerste audio processing-software die helemaal geoptimaliseerd is voor Shure conferentiemicrofoons. Gewoon downloaden en uitvoeren op Windows®10 huiscomputers. De conferentietechniek zit al in de toekomst. Te gebruiken op elke huiscomputer, voor kristalheldere audio bij alle conference calls met video.

IntelliMix® Room Audio Processing Software

 

 

Elke stem heeft zijn moment

Elke vergadering is een kans om uw stem te laten horen. Daarom mag de techniek niet afleiden van uw boodschap. Toch wordt er steeds vaker gemeld dat virtuele vergaderingen aanhoudend geplaagd worden door frustraties over de audiokwaliteit. In dit uitgebreide nieuwe onderzoek hoort u IT-managers over de huidige trends in de sector die van invloed zijn op virtueel vergaderen.

Lees meer

Nieuwe partnerschappen

Uw favoriete Shure producten zijn nu nog effectiever geworden. Met trots maken wij onze nieuwe partnerschappen met Logitech en Microsoft Teams bekend. Kijk op onze partnerpagina om meer te weten te komen over de nieuwe capaciteiten en efficiency die dit oplevert.

Partner Page (US)

Press Release (US)

 

Partner Logos
Partner Logos

Goede audio beter laten klinken

Kwaliteitsaudio zorgt dat u niet alleen goed klinkt, maar ook uw publiek weet te boeien. Wij zetten ons in om samen met onze technische partners de nieuwe generatie audioproducten te maken die hoogwaardige samenwerking op de werkplek mogelijk maken. Als wij teams gemakkelijker laten communiceren, maken wij onze missie waar om u buitengewoon te laten klinken.

Cisco

Microsoft

Zoom

Klaar voor Dante Domain Manager

Dankzij nieuwe firmware kunnen Shure producten zoals de Microflex® Advance MXA910 en MXA310 array-microfoons, de IntelliMix® P300 Audio Conferencing Processor en de ANI audionetwerkinterfaces nu gebruik maken van de netwerkmanagementsoftware van Audinate.

 

Lees meer

 

Shure conferentienetwerk

Buitengewone geluidskwaliteit. Die is essentieel voor het succes van conferenties en zakelijke vergaderingen over de hele wereld. Alle deelnemers moeten eenvoudig contact kunnen maken en presentaties glashelder kunnen horen. Sprekers willen erop vertrouwen dat het conferentiesysteem gemakkelijk te gebruiken is en dat het ze niet midden in hun presentatie in de steek laat. Dat klinkt eenvoudig. Maar zoals u weet, verandert er altijd wel iets op het laatste moment en kan gehuurde conferentieapparatuur complexe eisen stellen. Vaak zijn er gespecialiseerde functies en mogelijkheden, en bovendien locaties met meerdere ruimtes nodig om de doelen van de vergadering te realiseren.

Klinkt dat bekend? Of u nu event organizer bent of een bedrijf dat conferentieapparatuur verhuurt, het Shure Conferencing Network (SCN) ontwart deze complexiteit en levert zo conferentiesystemen die de hoogste verwachtingen overtreffen. Meer weten over SCN.

Momenteel verkrijgbaar in het Engels

Read More

 

VIND SHURE OP STAND B100 IN HAL 3

Bezoekers van stand B100 in hal 3 op de ISE 2020 krijgen in een thema-omgeving praktische training, scholing, en ervaring met samenwerken in Shure netwerksystemen. Als hoogtepunten van de beurs zijn er audio-oplossingen voor AV-conferenties, presentaties, evenementen en discussies gepland.

ISE 2020: Interactieve Plattegrond

Presentaties op het hoofdpodium

Uit een nieuw onderzoek onder IT-professionals blijkt een
gebrek aan de juiste AV-techniek
voor virtuele vergaderingen

Tijd: 10:30 - 11:00 uur

Datum: Dinsdag 11 februari

Uit een recente enquête onder 401 professionals en gebruikers in de zakelijke IT, die samen goed waren voor ruim 8000 vergaderruimtes, kwamen enkele verrassende cijfers over de toekomst van het vergaderen naar voren. Een van de meest opmerkelijke uitkomsten was dat maar 21 procent van de directiekamers is uitgerust met de juiste AV-techniek om virtuele vergaderingen te houden. En maar 36 procent van de vergaderruimtes heeft de juiste techniek om ze te ondersteunen. De uitkomsten geven een beeld van het belang van techniek voor het houden van effectieve virtuele vergaderingen. Dit seminar behandelt een aantal cijfers en biedt advies voor het verbeteren van de ervaring in conferentieruimtes. We geven enkele tips voor het optimaliseren van vergaderruimtes en bieden advies voor mogelijke investeringen met het grootste effect voor uw gebruikers.

Wat is hoogwaardige DSP, en waarom uw videoconferentie
niet zonder kan

Tijd: 13:30 - 14:30 uur

Datum: Dinsdag 11 februari

Digital Signal Processing is essentieel voor het realiseren van een audio-ervaring van de hoogste kwaliteit tijdens videoconferenties. Bij gebruik van meerdere microfoons in één ruimte kunnen de resultaten echter uiteenlopen. In die situaties is hoogwaardige DSP belangrijker dan ooit; hier zijn de juiste conferentiemicrofoons en aanvullende processen nodig om een gebruikservaring en constante audiokwaliteit te garanderen, of het nu in een grote directiekamer, een kleinere huddle room of een pauzeruimte is.

Deelnemers van de sessie leren de wetenschappelijke kant van optimalisatie van de spraakkwaliteit met DSP d.m.v. ruisonderdrukking, AEC, Automixing en AGC kennen, en krijgen praktische tips voor het optimaliseren van audiosystemen in netwerken en het besparen van installatietijd op locatie.

 

Ontdek hoe voicelift-systemen uw communicatie naar
een hoger plan tillen

Tijd: 11:30 - 12:00 uur

Datum: Woensdag 12 februari

Een voicelift-systeem versterkt de stem van mensen in één deel van de ruimte tot het niveau waarop degenen in andere delen van de ruimte ze duidelijk kunnen horen. Anders dan een conventioneel versterkingssysteem versterkt voicelift alleen die frequentiegebieden die kritiek zijn voor de verstaanbaarheid, en alleen genoeg om het verlies door de afstand tussen de verste spreker en luisteraar in de ruimte te compenseren. Het effect is zo subtiel dat veel gebruikers het geluidssysteem pas opmerken als het wordt uitgezet. De implementatie van voicelift-systemen in een AV-conferentiesysteem of een vergaderruimte kan echter complex zijn.  

 

Infocomm Seminar: Meeting Audio System Requirements for National and Local Government
Infocomm Seminar: Meeting Audio System Requirements for National and Local Government

De AV-sector in ontwikkeling: hoe fabrikanten en zenders
zich aanpassen aan de IT-klant

Tijd: 11:30 - 12:00 uur

Datum: Donderdag 13 februari

Nu audio met netwerktechniek op de moderne werkplek geïntegreerd is, om moeiteloze samenwerking en communicatie te faciliteren, wordt de behoefte aan een gemeenschappelijke taal voor AV en IT groter. Deze twee afdelingen moeten nauw samenwerken om veilige toepassingen te plannen en te implementeren die aansluiten bij de vereisten en de workflow in de IT. Klanten verwachten inmiddels naadloze, eenvoudige en geïntegreerde oplossingen die wereldwijd gestandaardiseerd kunnen worden. Hoe snel de netwerktechniek ook vordert, integrators en fabrikanten moeten ook de verwachtingen van klanten op service- en supportgebied zien voor te blijven.

Deelnemers aan deze sessie leren tactieken om de kloof tussen AV en IT te overbruggen en eventuele technische vragen van IT-professionals beter te beantwoorden. Dit seminar is een open discussie over strategieën.

Efficiënte vergaderruimtes creëren in de overheids
- en zakelijke sector

Tijd: 11:30 - 12:00 uur

Datum: Vrijdag 14 februari

Overal ter wereld moeten verschillende overheidsorganisaties en grote bedrijven unieke uitdagingen zien te overwinnen om efficiënte vergaderingen te houden en hun vastgelegde functie te vervullen. Simpelweg de nieuwste techniek overnemen is niet de beste oplossing. De beste aanpak is om een stap achteruit te doen en te bekijken wat de eindgebruikers graag willen bereiken. Vaak heeft de klant hulp nodig bij het kiezen van de techniek die hem helpt om aan zijn wensen te voldoen. Deelnemers leren de unieke uitdagingen van klanten op het gebied van audio- en vergadermanagement te begrijpen en de juiste oplossingen aan te dragen.

GRATIS TOEGANG

Openingstijden beurs:

  • Dinsdag 11 februari 2020, 10:00 - 18:00 u

  • Woensdag 12 februari 2020, 09:30 - 18:00 u

  • Donderdag 13 februari 2020, 09:30 - 18:00 u

  • Vrijdag 14 februari 2020, 09:30 - 16:00 u

Voor gratis toegang tot de beurs kunt u zich opgeven met deze link, en de invitatiecode 703819 invoeren

REGISTREREN

 

 

Social

NEW AT ISE 2020

INTELLIMIX ROOM

Introducing IntelliMix Room, the first audio processing software fully optimized for Shure conferencing microphones. Simply download and deploy to in-room Windows®10 PCs. Conferencing is now in the future. Deploy to any in-room PC and bring crystal-clear audio to all video conference calls.

Read More

 

EVERY VOICE HAS ITS MOMENT

Every meeting is an opportunity to make your mark. You can’t have the technology distract from your message. Yet, it is overwhelmingly reported that virtual meetings are consistently plagued with frustrations of audio quality. In this comprehensive new research, hear from IT executives on the current industry trends impacting virtual conferencing.

Read More

NEW PARTNERSHIPS

Your favorite Shure products just became more powerful. We are proud to announce our new partnerships with Logitech and Microsoft Teams. Visit our partner page to learn more about the new capabilities and efficiencies this delivers.

Partner Page

Press Release

Partner Logos
Partner Logos

MAKING GOOD AUDIO SOUND BETTER

Quality audio isn’t only about making you sound good; it’s about engaging your audience. We’re committed to building the next generation of audio products that power high quality collaboration in the workplace with our Technology Partners. By making it easier for teams to communicate, we can deliver on our mission to help you sound extraordinary.

Cisco

Microsoft

Zoom

DANTE DOMAIN MANAGER READY

Thanks to new firmware, Shure products including the Microflex® Advance MXA910 and MXA310 Array Microphones, the IntelliMix® P300 Audio Conferencing Processor and the ANI Audio Network Interfaces are now able to take advantage of Audinate’s network management software.

 

Read More

 

SHURE CONFERENCING NETWORK

Extraordinary sound quality. It’s essential for the success of conferences and business meetings all over the world. Delegates and other participants need to engage easily and hear presentations with absolute clarity. Speakers want confidence that the conferencing system is easy to use and won’t let them down mid-presentation. It sounds simple. But, as you know, last-minute changes happen all the time and conference rental equipment needs can be complex. Specialized features and capabilities, as well as multi-room locations, are often required to support meeting objectives.

Sound familiar? Whether you are an event organizer or a conferencing equipment rental company, the Shure Conferencing Network (SCN) unravels this complexity to deliver conferencing systems that outperform the highest expectations. Learn more about SCN.

Read More