De afgelopen jaren hebben collegezalen en lesruimtes de transformatie doorgemaakt van een lesstijl van 'één voor velen' naar een scala van configuraties die samenwerking en interactie bevorderen om het leren te stimuleren. Dit geldt in het bijzonder in het hoger onderwijs, waar studenten, ongeacht de opzet van het college, actief communiceren met medestudenten en docenten om een optimale onderwijservaring te verkrijgen.

Vanwege die verandering is de afgelopen twintig jaar allerlei nieuwe techniek ontwikkeld. Studenten arriveren tegenwoordig op instituten en universiteiten, voorzien van een scala van apparaten zoals smartphones, tablets en laptops, en verwachten dat ze overal verbonden zijn. Dit heeft gezorgd voor een verschuiving naar een veel interactievere manier van leren, met apps waarmee studenten materiaal kunnen inzien, bestuderen en delen.

Om nieuwe studenten te trekken moeten instellingen voor hoger onderwijs gelijke tred houden met deze wensen. Veel van hen onderkennen de behoefte aan competitieve techniek die voldoet aan de toenemende verwachtingen van de gebruikers. Het gevolg is een enorme toename van het gebruik van AV-techniek in het hele wereldwijde universitaire landschap.

Geïntegreerde installaties en de rol van audio in het onderwijs

Universiteiten begrijpen de waarde van een geïntegreerde AV-installatie en de centrale rol die audio in het onderwijs speelt. Uit onderzoek is gebleken dat audio van hoge kwaliteit met lage vervorming en een brede frequentierespons mensen helpt om langduriger te luisteren en zich te concentreren dan wanneer ze naar audio met vervorming, galm of ruis luisteren. Als docenten duidelijk te horen zijn, is dat van grote invloed op het leervermogen van de studenten.

Er is geen garantie dat lesruimtes een goede akoestiek hebben, en dus is het belangrijk om de audio-installatie precies op maat te maken voor de ruimte. Om interactie tussen docent en student in een galmende ruimte mogelijk te maken moeten de microfoons bijvoorbeeld dicht bij de primaire bron worden geplaatst. Bij deze toepassing is een draadloze zwanenhals-microfoon of een bodypack uit de (licentievrije) serie Microflex Wireless Dect van Shure ideaal voor de docent.

In veel lesruimtes is een plafondarray-microfoon zoals de Microflex® Advance™ MXA910 echter de ideale oplossing. Deze microfoon is discreet, buiten bereik van de camera's, en verlost docenten van het dragen van bodypacks of het staan voor een zwanenhals, waardoor er een natuurlijker omgeving voor sprekers en studenten kan ontstaan.

Monitoring op afstand

Ook de factor tijd speelt een rol. Omdat veel collegeruimtes vrijwel continu in gebruik zijn, is het een groot voordeel als vertragingen door niet of slecht functionerende audio kunnen worden voorkomen. De efficiency wordt nog verder vergroot door de mogelijkheid om apparaten op afstand te monitoren.

Omdat universitaire campussen vaak een uitgestrekt terrein beslaan en AV-teams continu benodigd zijn, bespaart het veel tijd als de apparatuur op afstand kan worden gemonitord. Met de SystemOn Audio Asset Management Software van Shure kan het AV-team bijvoorbeeld elke ochtend op afstand controleren of alle microfoons aanwezig en volledig opgeladen zijn. Dit garandeert dat studenten geen last hebben van microfoons die halverwege een college leeg raken, en bespaart docenten het aansluiten van apparaten en testen van microfoons bij een overvol rooster.

Opnemen van colleges

Het is ook belangrijk om te onthouden dat niet alle studenten het college ter plaatse volgen. Met de opkomst van leren op afstand en het belang van het archiveren van lessen om ze opnieuw te bekijken en te gebruiken, zijn het opnemen en streamen van colleges inmiddels onmisbare functies. Dit stelt het AV-team voor een heel nieuwe audio-opgave: geweldig geluid. 

Met het opnemen van colleges wordt de audio vaak in de cloud opgeslagen. Bij dat proces worden de data op meerdere punten gecomprimeerd, zodat het belangrijk is om met een signaal van zeer hoge kwaliteit te beginnen. Deze opnames worden vaak door studenten gebruikt als hulp bij het herlezen of om gemiste colleges in te halen, en dus is het essentieel dat ze transparant en verstaanbaar zijn.

De keuze van de juiste richtingskarakteristiek is ook een kritieke overweging. Als achtergrondruis een probleem vormt, vangen richtmicrofoons het gewenste geluid met optimale dekking op, zonder dat er te veel omgevingsgeluiden worden opgepikt. Dit dekkingsniveau is belangrijk omdat interactie met het publiek cruciaal is voor de studie-ervaring van tegenwoordig.

Samenwerking en Voice Lift-systemen

Om de samenwerking in lesruimtes te stimuleren kunnen Voice Lift-systemen binnen en buiten de zaal voor studenten van enorm voordeel zijn. 

Voice Lift versterkt het stemgeluid van presentatoren op meerdere posities, zodat ze door de ruimte kunnen bewegen en duidelijk te horen zijn voor het publiek. Daarnaast versterkt Voice Lift de stem van mensen in één deel van de ruimte, zodat degenen in andere delen van de ruimte ze kunnen horen. Anders dan een conventioneel versterkingssysteem versterkt een Voice Lift-systeem alleen die frequentiegebieden die kritiek zijn voor de verstaanbaarheid, en alleen genoeg om het verlies door de afstand tussen de verste spreker en luisteraar in de ruimte te compenseren.

Zo verlopen gesprekken moeiteloos. Met Voice Lift kunnen studenten gewoon hun hand opsteken en spreken. Ze hoeven niet te wachten op een handheld microfoon of totdat de docent de vraag voor iedereen herhaalt. Zo is er veel minder gedoe met de microfoon: studenten hoeven niet langer met een microfoon in de hand te staan, en hun stem wordt iets afgezwakt, zodat ze niet te luid overkomen op hun lokale luidspreker. Het resultaat is een meer natuurlijke conversatie die niet wordt beïnvloed door de grootte van de zaal.

De weg voorwaarts

Door integratie van bestaande, natuurlijke audio van hoge kwaliteit met video, bediening en monitoring ontstaat het ultieme pakket: ieder element draagt bij aan een optimale doceer- en leerervaring, zodat elke stem gehoord wordt.

Interesse in meer nieuws uit de sector? Volg ons op on Twitter via https://twitter.com/shuresystems en abonneer u op het YouTube-kanaal van Shure Systems.

 

 

Shure Incorporated

For more than 90 years, Shure has been one of the leading suppliers of professional audio technology. Our products are the first choice whenever audio performance is a top priority. Shure Incorporated is presented through a global partner network in more than 80 countries, with offices in Europe, Middle East and Asia.