Conferentietrends van de InfoComm 2018

Nu de InfoComm 2018 ruimschoots achter ons ligt, wil ik nog even terugblikken, voordat we ons weer aan de dagelijkse beslommeringen van ons normale werk wijden. Bij terugkeer van een beurs stellen collega‘s vaak de dezelfde vraag: “Heb je nog iets bijzonders gezien?”

Als antwoord hierop worden meestal twee of drie producten genoemd die voorbodes zijn van trends in de sector: meer een blik in de toekomst dan iets wat je vandaag kunt kopen en meteen bij een project kunt gebruiken. Dit jaar was de InfoComm niet anders! Er waren slimme displays die nog slimmer worden, handige en zuinige communicatie-oplossingen, en in het algemeen een verschuiving naar eenvoudiger, minder geïntegreerde systemen voor de ruimtes die veel mensen aanduiden met het H-woord (rijmt op ‘fuddle‘).

Displays van diverse fabrikanten op de beurs boden spraaktranscriptie als onderdeel van hun smart services. Dit ziet eruit als een aantrekkelijke functie voor eindgebruikers, omdat niemand hoeft te notuleren als het apparaat dat voor je doet. Nauwkeurigheid is het criterium om bij deze producten op te letten: op dit moment is er nog geen product dat de verschillende deelnemers van de conferentie aan hun stem kan herkennen. Je moet de tekst dus nog steeds uitpluizen om de verschillende fragmenten aan de juiste spreker toe te kennen. Ik verwacht dat de nauwkeurigheid van de transcripties beter zal worden en dat stemherkenning opkomt als deze systemen zich verder ontwikkelen. Deze displays zijn óf all-in-one-systemen, óf ze kunnen dienen als aanvulling op een robuuster conferentiesysteem.

Ook waren betaalbaardere, handiger te installeren USB-conferentiesystemen dit jaar ruim vertegenwoordigd op de InfoComm. Dit type product lijkt helemaal aan te slaan bij eindgebruikers, omdat de prijs past bij hun budget, en tegelijk een groeiend aantal functies biedt die aan hun conferentiewensen voldoet. Zulke systemen worden vaak gecombineerd met slimme displays, waardoor een zeer functionele conferentieruimte ontstaat die niet onderdoet voor veel duurdere opties.

USB-videocamera‘s werpen tegenwoordig ook meer techniek in de strijd. Gezichtsherkenning wordt steeds gangbaarder, net als camera‘s die de breedte van het beeld kunnen aanpassen aan het aantal deelnemers in een conferentieruimte. Maar ze zijn nog niet in staat om aan de hand van het aantal sprekers een breedte vooraf in te stellen. Deze apparaten kunnen meestal alleen bepalen hoeveel mensen er in de ruimte zijn, en het beeld daaraan aanpassen. Het logische vervolg is dat er camerapresets komen, en een camera die herkent wie er op elk willekeurig moment spreekt. Intussen zijn er ook andere opties beschikbaar om die camerapresets te creëren. Momenteel kunnen systemen als die van One Beyond met Shure microfoons worden gecombineerd om camerapresets slimmer op te roepen.

Al deze nieuwe producten op de InfoComm 2018 zijn gericht op gebruiksgemak en betaalbaarheid, zodat eindgebruikers in staat zijn om ze in grotere aantallen te installeren dan de meer traditionele conferentieproducten. Naar mijn mening is dit de belangrijkste trend die zich momenteel in onze sector aftekent. Eenvoudiger ruimtes, minder geïntegreerd, maar wel meer ervan.

Natuurlijk zou ik mijn plicht verzaken als ik niet één heel mooi artikel van Arthur Holm zou noemen dat ik heb gezien: dit bedrijf uit Barcelona presenteerde een gelikt apparaat om de Shure MXA310 array-microfoon te verbergen. Het is ideaal voor de architect die vraagt: “Kun je niet zorgen dat die microfoon verdwijnt?” Kijk zelf maar eens naar de bijgevoegde video.

2:24
MXA310

The Microflex® Advance™ MXA310 Table Array is a networked array microphone targeted at AV Conferencing applications where premium audio and a low pro…

Over de auteur

Troy Jensen

Deze veteraan werkt al dertig jaar in de audiovisuele industrie en heeft talloze advies- en managementposities op hoog niveau bekleed op het gebied van bouwkundige akoestiek, systeemontwerp, projectbeheer en bedrijfsvoering. Hij is tevens gekwalificeerd in verschillende computermodel- en evaluatietechnieken voor audiovisuele geluidsruimten, en dat is vooral handig wanneer hij als gastdocent optreedt voor het M.F.A. program for Technical Design and Production van de Yale School of Drama.

Related Content