Met de doorlopende uitbreiding van de AV-markt is ook het technische landschap steeds complexer en geavanceerder geworden. Moderne AV-professionals hebben in de praktijk te maken met de technische ontwikkeling, zoals de overgang van analoog naar digitaal, de komst van IP-netwerken en de groeiende populariteit van de cloud en gevirtualiseerde oplossingen.

De nauwe relatie tussen AV en IT en het steeds verder samenvallen van beide sectoren heeft ook geleid tot een toenemende vraag naar diensten op het gebied van AV-design en systeemintegratie. Traditionele en nieuwe AV-systemen moeten worden geïntegreerd tot IT-netwerken, -infrastructuur en -workflows, terwijl de markt voor AV-design en systeemintegratie volgens de AVIXA AV Industry Outlook and Trends Analysis van 2017 tot 2022 naar verwachting zal verdubbelen. Een groot deel van deze vraag is afkomstig van de zakelijke markt, die momenteel de grootste specifieke marktcategorie in de professionele AV-sector is.

Het Shure Audio Institute biedt geavanceerde doorlopende training die AV-professionals de middelen biedt om in te spelen op deze constante uitdagingen en mogelijkheden.

Service + support = succes

Succes in deze dynamische sector draait om meer dan het fabriceren van kwaliteitsproducten. Shure zet zich in om professionals in de sector actuele technische inzichten en scholing te bieden, zodat ze zich met succes een weg kunnen banen in de snel veranderende AV-sector.

Om te garanderen dat klanten en eindgebruikers zijn toegerust met diepgaande kennis en praktische vaardigheden, gericht op algemene en specifieke audio-onderwerpen, heeft Shure het Integrated Systems Certification Program ontwikkeld. Dit gratis programma staat open voor iedereen die technische en verkoopkennis wil opdoen en bovendien expertise over Shure-producten wil vergaren.

Twee levels

Onder de koepel van het wereldwijde scholings- en voorlichtingsprogramma van Shure is het Shure Audio Institute (SAI) zijn nieuwe certificeringsprogramma voor Integrated Systems gestart. Het programma voorziet individuen, teams en hele organisaties van diepgaande kennis en praktische vaardigheden op het gebied van algemeen-technische, verkoop- en Shure productoplossingen op de markt voor systeemintegratie.

Shure’s certificeringsprogramma voor Integrated Systems dient als toonaangevende informatiebron voor audio- en AV-professionals en omvat twee niveaus:

Level 1 is ontworpen voor personen die direct contact hebben met klanten, van verkoopgerichte tot technische professionals, en die hun klanten voorzien van uitgebreide productinformatie en beste handelwijzen voor de toepassing ervan. De cursussen bevatten onder andere Basiskennis audio voor vergaderingen en conferenties, Basiskennis draadloze techniek, Assortimentsoverzicht Integrated Systems, Kiezen van het juiste Integrated System voor de juiste toepassing, Netwerktechniek voor AV-professionals - Deel 1 (basiskennis), en Beste handelwijzen voor het omgaan met IT-professionals.

Level 2 biedt scholing voor ervaren AV-integrators, installateurs en technisch georiënteerde professionals die de uitdagingen van systeemontwerp, -installatie en -configuratie kennen. Ook de Masterclass Shure Wireless maakt er deel van uit: Beste handelwijzen en technieken voor draadloze techniek, Netwerktechniek voor AV-professionals - Deel 2 (integratie met de IT-wereld), Basiskennis ontwerpen van conferentieruimtes, en Dante-certificering level 1 en 2, verzorgd door Audinate.

Online en persoonlijk

Het certificeringsprogramma voor Integrated Systems van Shure wordt virtueel aangeboden ten behoeve van professionals die hun kennis in hun eigen tempo willen uitbreiden. Ook wordt er een keuze van cursussen voor gevorderden aangeboden via persoonlijke seminars. Shure is trotse sponsor van AVIXA Education, en alle cursussen bieden vernieuwbare AVIXA CTS-, CTS-D- en CTS-I-units.

Ga voor meer informatie over de trainingsmogelijkheden van het Shure Audio Institute naar 

Shure Incorporated

For more than 90 years, Shure has been one of the leading suppliers of professional audio technology. Our products are the first choice whenever audio performance is a top priority. Shure Incorporated is presented through a global partner network in more than 80 countries, with offices in Europe, Middle East and Asia.