Microfoons: Typen omvormers (dynamisch, condensator, band)

De omvormer, ook wel transducer genoemd, vormt het hart van de microfoon. Ze zetten geluid om in elektrische signalen. De twee meest gangbare soorten geluidsomvormers zijn dynamische microfoons en condensatormicrofoons. Een ander en zeldzamer type is de bandmicrofoon.

Dynamische microfoons

Dynamische microfoons registreren geluid met behulp van een membraan, een spreekspoel en een magneet. De spreekspoel beweegt in een magnetisch veld en zit vast aan de achterkant van het membraan.

De beweging van de spreekspoel in dit magnetische veld genereert het elektrische signaal dat correspondeert met het geluid dat de microfoon oppikt.

Dynamische microfoons zijn relatief eenvoudig van constructie en dat maakt ze betaalbaar en robuust. Ze kunnen extreem hoge geluidsdrukniveaus aan en zijn ongevoelig voor schommelingen in de temperatuur en in de luchtvochtigheid.

Microphone Transducer Types: Dynamic Microphones
Microphone Transducer Types: Dynamic Microphones

Werking van dynamische microfoons

Dynamische Shure microfoons

Condensatormicrofoons

Condensatormicrofoons gebruiken een elektrisch geladen combinatie van membraan en achterplaat om een geluidsgevoelige condensator te creëren.

Wanneer geluid het membraan laat bewegen, verandert de afstand tussen het membraan en achterplaat, en daarmee ook de capaciteit van de condensator.

Deze continue variatie in afstand creëert een elektrisch signaal. Alle condensatormicrofoons vereisen een voeding: hetzij door batterijen in de microfoon zelf of door de fantoomspanning die het mengpaneel levert.

Condensatormicrofoons zijn gevoeliger en leveren een soepeler en meer natuurlijk geluid, vooral in de hoge frequenties.

Microphone Transducer Types: Condenser Microphones
Microphone Transducer Types: Condenser Microphones

Werking van condensatormicrofoons

Shure condensatormicrofoons

Bandmicrofoons

Een bandmicrofoon is een soort dynamische microfoon waarbij een dunne, elektrisch geleidende band tussen de twee polen van een magneet is geplaatst. Bandmicrofoons zijn meestal bidirectioneel. Ze zijn gevoelig voor geluid van voren en van achteren, maar niet vanaf de zijkanten (onder een hoek van 90 graden).

Microphone Transducer Types: Ribbon Microphones
Microphone Transducer Types: Ribbon Microphones

Werking van bandmicrofoons

Shure bandmicrofoons

Elektret-condensatormicrofoon

De werking van een elektretmicrofoon lijkt op die van een condensatormicrofoon. De cartridge van een condensatormicrofoon gebruikt een polariserende spanning om het condensatorelement op te laden. Elektreet is een synthetisch materiaal dat permanent is gepolariseerd. Dit wordt aan de achterplaat bevestigd, wat betekent dat de microfoon geen externe polarisatiespanning vereist. Desalniettemin vereist elke elektret-condensatormicrofoon een vorm van voeding (van een batterij of fantoomspanning) om de ingebouwde voorversterker van stroom te voorzien.

Ze zijn klein en gevoelig, net als condensatormicrofoons, en registreren een soepel en natuurlijk geluid.

Informatie: Fantoomspanning

Alle condensatormicrofoons werken op fantoomspanning. De vereiste 48 volt (sommige microfoons werken ook op 12 V) wordt meestal door het mengpaneel via de microfoonkabel aan de microfoon geleverd. Sommige condensatormicrofoons werken op batterijen en dat maakt ze geschikt om rechtstreeks op mengpanelen en geluidskaarten aan te sluiten die geen fantoomspanning leveren.

Gerelateerde onderwerpen