Effectieve communicatie. Betrokken leren.

Bij het inrichten van een trainingsruimte is het essentieel om een omgeving te creëren die stimuleert om te leren. En hoe groter de ruimte, hoe meer de akoestiek hierbij een rol speelt. Spraakverstaanbaarheid heeft een cruciale invloed op het vermogen van deelnemers om zich te concentreren, waarbij een slechte akoestiek van de ruimte en een slechte geluidsversterking zowel de instructeurs als de deelnemers dwars kunnen zitten. En dat leidt tot slechtere resultaten en tijdverspilling.

Shure Integrated Systems levert geavanceerde oplossingen die zich richten op het verspreiden van de educatieve inhoud en koppelen daarbij een hoge geluidskwaliteit aan ongekende flexibiliteit. Dankzij het hoge bedieningsgemak kost het systeembeheer minder tijd en moeite en is het ook geschikt voor “slimme” trainingsruimten die de nieuwste technieken benutten om het leerproces bij de deelnemers te stimuleren.

Verstaanbaar geluid. Slim leren.

Leslokalen zijn te vinden in scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen, met wisselende capaciteiten van enkele personen tot auditoria met honderden studenten. De leservaring is sterk afhankelijk van de akoestiek van de ruimte. De spraakverstaanbaarheid is van grote invloed op de aandacht en de concentratie die de leerlingen kunnen opbrengen, en bij toename van de ruimte speelt geluidsversterking daarin een steeds grotere rol.

Shure Integrated Systems levert geavanceerde oplossingen die zich richten op het verspreiden van de educatieve inhoud in een hoge geluidskwaliteit, zonder veel tijd en moeite kwijt te zijn aan het beheer van het systeem. Deze oplossingen zijn bovendien makkelijk in “slimme” leslokalen te integreren die de nieuwste technieken benutten om het leerproces bij de studenten te stimuleren.