Volledige controle. Effectieve resultaten.

Van kleine gemeenten met minder dan 20 raadsleden, tot grote stadsbesturen met honderden deelnemers, ze dienen alle hetzelfde doel – het besturen en ondersteunen van lokale gemeenschappen. Succesvolle raadsvergaderingen vereisen het gebruik van middelen die een formele en gestructureerde discussie mogelijk maken, die efficiënte stemmingen faciliteren en die het resultaat en de conclusies correct documenteren.

Shure Integrated Systems ondersteunen raadsvergaderingen niet alleen wat betreft het geluid, ze leveren agendafuncties, relevante documentatie, stemfuncties en stemresultaten en maken zelfs internetstreaming mogelijk. Shure levert verschillende complete oplossingen die productiever vergaderen mogelijk maken, zodat de raad zich op zijn bestuurlijke taken en het welzijn van de gemeenschap kan concentreren.

Onpartijdige geluiden. Rechtvaardige oordelen.

Rechtszalen zijn ruimten waarin het recht zijn beloop krijgt. Het zijn plaatsten waar conflicten voor de wet worden opgelost en een ontmoetingsruimte waar beslissingen over civiele zaken, strafzaken en beleidsprocedures worden genomen. Om tot eerlijke en rechtvaardige besluiten te komen, worden op gestructureerde en ordelijke wijze rechtszaken en hoorzittingen gehouden. Ongeacht hun afmetingen en inrichting, en de aard van de rechtszaak, worden in de meeste rechtszalen geluidsinstallaties gebruikt om het juiste verloop van de rechtsgang te ondersteunen door een effectieve communicatie tussen alle deelnemers te garanderen.

Shure Integrated Systems levert systemen met hoge geluidskwaliteit aan rechtbanken om te zorgen dat iedereen duidelijk te horen is en zich verstaanbaar kan maken. Geavanceerde technologieën maken een efficiënt verloop van rechtszaken en hoorzittingen mogelijk en ondersteunen het naleven van de procedurele vereisten.

Professionele microfoons en draadloze systemen voor studio-broadcasting en filmproducties.