Al tientallen jaren rekenen we op journalisten om ter plekke verslag te doen van incidenten. Gebruik voor chaotische situaties bij voorkeur richtingsgevoelige microfoons die het omgevingsgeluid dempen. En gebruik windkappen en andere accessoires om een optimale geluidskwaliteit te realiseren en om de apparatuur te beschermen tegen weersinvloeden.