Raadsvergaderingen, parlementaire zittingen en onderwijscongressen hanteren doorgaans een formele agenda met vaste deelnemers en sprekers. Conferentiesystemen kunnen dergelijke bijeenkomsten ondersteunen door sprekers te versterken en door verschillende tolkkanalen aan te bieden. Andere functies die conferentiesystemen kunnen bieden, zijn beheertools (bijv. voor toewijzing van de spreekvolgorde, het houden van formele stemmingen, vraag- en antwoordsessies, peilingen en het presenteren van stemresultaten) en opties voor interactie met andere systemen (zoals omroepinstallaties en opnameapparatuur).