Garantie

Shure Incorporated (Shure) garandeert dat eventuele gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten in haar producten gedurende twee jaar na de datum van aankoop op kosten van Shure worden hersteld of dat het product in zijn geheel wordt vervangen, dit ter beoordeling van Shure.

Deze garantie gaat in op de dag van aankoop zoals vermeldt op het aankoopbewijs.

Voor het retourneren van defecte producten zie Reparatie & Onderdelen

BE Technische Dienst

Shure Distribution Benelux B.V.

Belgium

Telefoon: +32 (0)2 704 91 50

Fax: +32 (0)2 704 91 59